Autoliising

Liising on finantsinstrument, mis võimaldab organisatsioonidel ja üksikettevõtjatel osta kinnisvara äritegevuseks. Selle tehingumeetodiga saate õige eseme kasutamiseks ja maksate selle üüri igakuiselt. Peale liisingulepingu lõppemist tagastatakse vara liisingfirmale või ostetakse lepingus fikseeritud jääkmaksumuses. Kuna amortisatsioon sisaldub liisingumaksetes, siis lunastamine toimub minimaalse kuluga.

Autoliisingu põhijooned

Autoliisingut praktiseeritakse kahes variandis – auto väljaostmisega lepingu tähtaja lõpus ja ilma väljaostmata. Esimesel juhul ostetakse sõiduk jääkväärtusega ja see läheb endise rentniku omandisse. Teises tagastatakse masin omanikule-üürileandjale ning rentnik saab sellise vajaduse korral sõlmida liisingulepingu teise auto kohta. Erinevalt autolaenust on autoliisingu tingimused leebemad, kuna sõiduk ei lähe lepingu kehtivuse ajaks liisinguvõtja omandisse. Seetõttu ei huvita autoomaniku liisinguvõtja krediidiajalugu ning lepingu registreerimise dokumentide pakett on üsna kompaktne. Autoliising miinusteks on liisinguvõtja võimaluste piiratus masinaga manipuleerimise osas (projekti muudatuste tegemine jne), samuti kohustus kooskõlastada liisinguandjaga sõidukiga tehtavad toimingud ja tööd.

Liisingu eristamine krediidist

Peamine erinevus liisingu ja krediidi vahel on lepingu ese. See tähendab, et laen tähendab, et pank annab laenuvõtjale raha, mille eest ta soetab vajaliku vara. Liisingu sisuks on konkreetse vara ostmine liisinguvõtjale lepingutingimuste alusel ajutiseks kasutamiseks. Tegelikult on autoliising auto rentimine lunastamisvõimalusega peale kõigi maksete tasumist. Liisinguleping on paindlikum kui laenuleping. Kuid peamine erinevus on omandiõigus. Liisingu puhul on see õigus liisinguandjal. Klient saab autoga kõike teha alles pärast lunaraha. Autolaen seab teistsuguse piirangu: auto jääb panga tagatiseks kuni viimase makseni.

Autoliisingu eelised

Igal juhul on auto kasumlik ost, kuna sellel on kõrge likviidsus ja see on järelturul nõutud. Juriidilistele isikutele ja IP-dele mõeldud autoliising on mitmeid eeliseid tulumaksu alandamine, kuna liisingulepingujärgsed maksed sisalduvad kuludes, transpordimaksu puudumine enne sõiduki omandiõiguse üleminekut liisinguvõtjale. Liisinguga autoparki uuendades teenib ettevõte sõiduki pealt tulu, jättes käibelt välja võtmata suuri rahasummasid ega kaasates raha väljastpoolt. Liisingumaksed võivad sisaldada TC kindlustuskulusid, aga ka selle hooldust ja hooldust. Kuumaksete graafik koostatakse individuaalselt, võttes arvesse ettevõtte iseärasusi ja üürniku planeeritavate tulude suurust. Liisingtehing ei kajastu ettevõtte bilansis laenu või krediidina, ettevõttel on võimalik investeerida selle arengusse.

Nõuded autoliisingule

Liisingufirmadel on üürnikele kindlad nõuded: hea krediidiajalugu, äritegevuse efektiivsus. Üürileandjad pööravad tähelepanu ka tegevuse kestusele – seda tuleks säilitada vähemalt aasta alates registreerimisest. Liisingulepingu sõlmimiseks esitavad organisatsioonid paketi juriidilisi ja finantsdokumente: põhikiri, asutamisleping, dokumendid direktori ametisse nimetamise kohta, raamatupidamisaruanne kasumi ja kahjumi kohta, arvelduskontod, võlakohustused jne. Tavakodanikul tuleb esitada avaldus autode ostmiseks liisingus, pass, juhiluba